Публічна Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення

1.1. Користувач, який здійснює реєстрацію на Сайті «solyanka.com.ua» (далі «Сайт»), підтверджує, що є дієздатною особою, яка досягла 18-річного віку.

1.2. Користувач підтверджує та визнає, що розпочавши користування Сайтом (з моменту його заходу на Сайт) та/або провівши свою реєстрацію на Сайті, тим самим надає однозначну беззастережну згоду (дозвіл) ФОП «Комендант С. А.» (далі «Компанія»), яка є розпорядніком Сайту, збирати, зберігати, обробляти та іншим чином використовувати його персональні дані в тому числі але не виключно персональні данні Користувача які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України, у письмовій та/або електронній формі яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів, в обсязі що міститься у цьому положенні, та тим самим підтверджує що ознайомлений з даним положенням, з умовами, метою та способами обробки його персональних даних.

1.3. Конфіденційність персональних даних забезпечується згідно з чинним законодавством України в тому числі і Законом України «Про захист персональних даних». Всі терміни які вживаються в даному положенні мають визначення які наведено в Законі України «Про захист персональних даних», з особливостями визначеними даним положенням.

1.4. Персональні дані користувачів, незалежно від громадянства, передаються, зберігаються і використовуються Компанією на території діяльності Компанії та там де розміщені сервери і бази даних компанії.

1.5. Компанія має право збирати, обробляти і зберігати будь-яку інформацію, яку Користувачі залишають на Сайті шляхом введення у форми запиту даних, а також передають на Сайт яким-небудь іншим чином. Така інформація включає, але не обмежується, персональні дані Користувача, IP-адреса, дані про веб-браузері, дані щодо відвіданих сторінок (в т.ч. за допомогою Cookies), дані вводяться у форми пошуку та інші форми введення інформації на Сайті.

1.6. До персональних даних Користувача відносяться будь-які відомості, що дозволяють ідентифікувати його не тільки як Користувача Сайту (логін, пароль і т.д.), але і як реально існуючу фізичну особу включаючи, але, не обмежуючись: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, адреса електронної пошти, фотографія та інші дані, введені Користувачем в персональні дані, а також будь-які інші персональні данні Користувача, які є об’єктом захисту згідно чинного законодавства України та які стали відомі Компанії в результаті діяльності або бездіяльності Користувача або виконання Компанією її статутних цілей.

1.7. Компанія має право здійснювати перевірку приналежності Користувачеві зазначених ним при реєстрації персональних даних будь-яким законним способом.

1.8. У разі, якщо у Компанії будуть підстави вважати, що персональні дані Користувача вказані невірно або помилково, Компанія має право запропонувати Користувачеві уточнити (виправити) персональні дані, та / або заблокувати обліковий запис Користувача до  моменту, поки користувач не повідомить вірні персональні дані. В окремих випадках, Компанія має право запросити документи, що засвідчують особу Користувача.

1.9. Користувач розуміє і погоджується (надає свою згоду) з тим, що у випадку видалення Компанією облікового запису, або персональних даних Користувача з бази даних Користувач не зможе здійснити вхід на Сайт і користуватися сервісами Сайту за допомогою видаленого облікового запису, проте має можливість створити новий обліковий запис. Компанія залишає за собою право зберігати інформацію, пов'язану з обліковим записом Користувача (у тому числі віддаленим) в своїй базі даних.

1.10. Метою обробки персональних даних є ідентифікація Користувача при продажу товарів та наданні супутніх послуг, та/або генерації електронних кодів дисконтної програми лояльності постійних покупців, а також для забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин Компанії та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

1.11. Користувач погоджується (надає свою згоду) і підтверджує, що Компанія має право на передачу його персональних даних третім особам — кур'єрським службам доставки, поштовим службам та іншим компаніям для здійснення доставки замовленних товарів Користувачу, в цілях його ідентифікації при передачі Товару, замовленного Користувачем на сайті Компанії, а також для цілей дотримання законодавства у частині вікових обмежень для певних видів товару.

2. Обліковий запис (профіль) користувача

2.1. При реєстрації Користувача на Сайті автоматично створюється Обліковий запис (профіль) користувача, що включає ряд персональних даних, наданих Користувачем.

3. Конфіденційність даних

3.1. Користувач погоджується (надає згоду) та визнає, що Компанія не несе відповідальності за порушення прав та законних інтересів Користувача пов’язаних з його персональними даними, якщо таке порушення сталось поза волею Компанії.

3.2. Користувач погоджується (надає згоду) та визнає що Компанія має право передавати персональні дані Користувача будь-яким третім особам з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин Компанії та відносин у сфері бухгалтерського обліку Компанії.

3.3. Компанія не несе відповідальності за втрату даних внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, в тому числі але не виключно хостинг-провайдера Компанії, помилок програмного забезпечення, ненадійності каналів зв'язку, а також незаконних дій хакерів і інших зловмисників.

4. Відповідальність Користувача

4.1. Користувач зобов'язується забезпечити конфіденційність своїх логіна і пароля для доступу до облікового запису.

4.2. У разі, якщо Користувачу стало відомо, що логін і пароль Користувача випадково або навмисно отримані якою-небудь третьою особою, Користувач зобов'язується негайно поставити до відома про це Компанію, і сформувати нові логін і / або пароль до облікового запису користувача.

4.3. Користувач також зобов'язується обмежувати доступ третіх осіб до електронної пошти, вказаною Користувачем при реєстрації на Сайті, так як за допомогою неї третій особі можуть стати відомими логін і пароль до облікового запису користувача.

4.4. У разі неналежного забезпечення Користувачем режиму конфіденційності логіна і пароля, відповідальність за протиправні дії, вчинені з використанням логіна і пароля Користувача, а також за всі негативні наслідки які можуть статись в зв’язку з цим несе Користувач.

Замовлення в один клік
Підтверджую, що я ознайомлен/а та згоден/а з умовами оферти та політики конфідеційності.